Lưu trữ hồ sơ sức khỏe điện tử, từ đó đưa ra lộ trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của khách hàng

Mỗi khách hàng sẽ có một tài khoản lưu trữ thông tin sức khoẻ trên ứng dụng điện thoại giúp khách hàng tự theo dõi và quản lý được hồ sơ bệnh án một cách tiện lợi, khoa học, cung cấp thông tin bệnh chính xác giúp nhân viên y tế nhận định đúng về tình trạng sức khoẻ của khách hàng. Đồng thời, thông qua việc nhập dữ liệu trong ứng dụng, nhóm chăm sóc sẽ theo dõi được tình trạng sức khoẻ của khách hàng, can thiệp kịp thời để đạt mục tiêu điều trị và sự thoải mái cao nhất cho khách hàng.

Lưu trữ hồ sơ sức khỏe điện tử, từ đó đưa ra lộ trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của khách hàng
Lưu trữ hồ sơ sức khỏe điện tử, từ đó đưa ra lộ trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của khách hàng

OSH sẽ giải quyết vấn đề gì?

  • Cung cấp tài khoản hồ sơ sức khoẻ cá nhân cho khách hàng.
  • Hướng dẫn khách hàng cài đặt và sử dụng hồ sơ sức khoẻ cá nhân.
  • Theo dõi tình trạng sức khoẻ của khách hàng thông qua dữ liệu từ hồ sơ sức khoẻ cá nhân của khách hàng.
  • Xử trí, can thiệp điều trị, tư vấn khi cần.

Quy trình thực hiện:

B1: Khách hàng đăng ký dịch vụ

B2: Có hồ sơ sức khoẻ cá nhân

B3: Khách hàng được hướng dẫn sử dụng ứng dụng

B4: Khách hàng nhập các thông tin, hình ảnh, hồ sơ khám bệnh trước đó để sắp xếp, lưu trữ trên hệ thống

B5: Nhóm chăm sóc đánh giá tình trạng sức khoẻ qua những thông tin trên hệ thống

B6: Khách hàng nhập thông tin theo dõi theo hướng dẫn từ nhóm chăm sóc

B7: Nhóm chăm sóc theo dõi tình trạng sức khoẻ, diễn tiến bệnh của khách hàng theo thông tin lưu trữ trên hệ thống và can thiệp khi cần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *