Giới thiệu về OS Telehealth

Mục tiêu

Là đơn vị cung cấp giải pháp Telehealth tư nhân lớn nhất Việt Nam vào năm 2025

Sứ mệnh

Os Telehealth với công nghệ và Y Tế, có sứ mệnh “Giúp cho mọi người có một cuộc sống khoẻ mạnh hơn.

Tầm nhìn

OS Telehealth giúp tăng tiếp cận và sử dụng dịch vụ Y Tế chất lượng cho người dân ở mọi lúc mọi nơi với mô hình nền tảng và hệ sinh thái Công nghệ Y Tế từ xa (Telehealth)

Triết lý

Chúng tôi nỗ lực tích hợp đầy đủ Y Tế từ xa vào thực tiễn để nâng cao chất lượng, công bằng và khả năng chi trả của các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ trên khắp Việt Nam. Chúng tôi thúc đẩy sự tiến bộ về chuyên môn, đạo đức và công bằng trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ thông qua công nghệ Telehealth và công nghệ thông tin.