Author Archives: Trần Hiền

Dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà và đặt lịch xét nghiệm tại các bệnh viện, phòng xét nghiệm

OS Telehealth là nơi cung cấp dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà mang...

Dịch vụ khám bệnh online và offline

OS Telehealth là nền tảng kết nối người bệnh với các dịch vụ Y Tế...