3 bước đơn giản cho nhân sự

Danh sách bác sĩ trả lời

Các bác sĩ trên kênh khám từ OS Telehealth với chứng chỉ hành nghề đã được xác thực và có trung bình trên 10 năm kinh nghiệm, cũng là các bác sĩ hiện đang công tác tại các bệnh viện và phòng khám quốc tế uy tin nhất sẽ trực tiếp trả lời bạn.

Phí dịch vụ

Phí theo nhu cầu từng câu hỏi

50.000 VNĐ/câu hỏi 250 từ nếu OS-Telehealth chọn bác sĩ cho bạn. Hoặc 80.000 VNĐ/ câu hỏi 250 từ nếu bạn tự chọn bác sĩ.

Đăng ký ngay

Quyền lợi thành viên

Đặc biệt dành cho thành viên OS-Telehealth: 30.000 VNĐ / câu hỏi 250 từ, bạn tùy chọn bác sĩ hoặc Wellcare chọn bác sĩ cho bạn.

Đăng ký ngay Hỏi ngay

Câu hỏi thường gặp

Bạn tùy chọn bác sĩ. Hoặc dựa trên nội dung, Wellcare sẽ phân bổ đến bác sĩ theo đúng chuyên khoa cho bạn.

Trong vòng 24 tiếng từ khi bạn đặt câu hỏi, không tính ngày lễ, chủ nhật và khung giờ ban đêm 23:00 – 7:00 sáng hôm sau.

Nếu bác sĩ không thể thu xếp trả lời đúng thời hạn, Wellcare sẽ chuyển câu hỏi cho một bác sĩ khác cùng chuyên khoa.